Een reis door de tijd…
Op naar het eeuwfeest in 2019

Antonius Rijnen ging in 1919 naast zijn kostwinning als mandenvlechter kolen verkopen die hij met de kruiwagen thuis afleverde. Klanten genoeg in de omtrek van zijn huis in de Hoefstraat in Tilburg. Naarmate de kolenhandel toenam, kwam er een paardenwagen. Zoon Piet volgde Antonius in 1948 op en liet het bedrijf gestaag groeien. Er kwam een open Dodge en later volgden petroleum, kachels, lampen en heteluchtkanonnen. Niet veel later ging Rijnen ook diesel aan huis leveren.

In 1981 werd Piet opgevolgd door diens zoon Antoon (Toon) die al sinds zijn 15e in de zaak werkte. Samen met zijn broer Piet Rijnen, die in 2016 overleed, bouwde hij het bedrijf verder uit. Inmiddels werken de beide zoons van Toon, Pieter en Henry Rijnen, al velen jaren in de zaak als vierde generatie.

Mede dankzij een team van trouwe medewerkers staat er inmiddels een prachtig familiebedrijf dat zich totaalleverancier op het gebied van warmte mag noemen. Rijnen Brandstoffen staat bekend als het gaat over uitstekende service die gecombineerd wordt met messcherpe tarieven.

Rijnen, uw totale energieleverancier sinds 1919